S.O.S OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE  POLAR BEARS...Projekt w ramach programu
Comenius

KILKA SŁÓW WSTĘPU.../ INTRODUCTION..

„Musimy uznać ograniczoną zdolność ziemi do utrzymania nas. Musimy uznać jej kruchość.
Nie możemy dłużej pozwalać na jej spustoszenie.”

Ten fragment dokumentu ”Ostrzeżenie dla świata” (‘World Scientist Warming to Humanity’ 1992) podpisany przez 1500 wybitnych uczonych, stał się jednym z wielu źródeł inspiracji do napisania projektu pt. "Nasza ziemia wzywa o pomoc dla misiów polarnych”. Projektu, który w lutym 2012 roku Gimnazjum w Karlinie wysłało do programu LLP/Comenius.

WELCOME TO OUR PROJECT ;)


W czerwcu okazało się, że wniosek został zaakceptowany i w taki o to sposób - nasza szkoła została koordynatorem całego przedsięwzięcia,do realizacji którego włączyły się szkoły z Turcji, Portugalii,Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii i Litwy.
POLAND 
SPAIN 
BULGARIA 
PORTUGAL 
TURKEY 
ROMANIA 
LITHUANIA 

Dlaczego misie polarne
? Gdyż one są symbolem globalnego ocieplenia, które jest efektem działania zanieczyszczeń chemicznych, powodujących drastyczne zmiany zachodzące w naszym środowisku naturalnym.
Ze względu na topnienie lodowców na biegunach misie polarne, wkrótce stracą dom… i nie tylko one.... wielu ludzi których domy zostaną zalane stanie się klimatycznymi uchodźcami, brakować będzie wody pitnej, wzrośnie ilość zachorowań …........


................Wciąż mamy jednak czas aby zatrzymać te katastrofalne skutki jeśli potraktujemy ten problem poważnie i zmniejszymy swoje emisje CO2, które są jedną z głównych przyczyn globalnego ocieplenia.To dziś jest moment w którym musimy działać, aby zabezpieczyć naszą przyszłość i aby to nie była jedynie coroczna akcja organizowana 6 grudnia będącego Międzynarodowym Dniem Akcji na Rzecz Klimatu, nasze gimnazjum postanowiło poświęcić swój projekt zagadnieniom związanym z ochroną środowiska, zagrożeniami ekologicznymi oraz kształtowaniem właściwych postaw człowieka wobec przyrody w celu przywrócenia jej do stanu właściwego.


Projekt trwać będzie 2 lata od września 2012 do września 2014 i polegać będzie na współpracy 7 szkół partnerskich z różnych krajów a jego efektem końcowym będzie strona internetowa, międzynarodowy słownik zawierający słownictwo dotyczące ochrony środowiska
w językach uczestników projektu, blogi uczniów, albumy ze zdjęciami ilustrującymi najpiękniejsze miejsca
w naszych krajach, broszura na temat projektu oraz badań wody, powietrza i gleby.


Ponadto, w projekcie pojawią się pokazy mody, wywiady, puzzle, ogród, przedstawienie teatralne, kolaż, rzeźby, wystawa prac, kapsuła czasu, wiersze, piosenki, bal przebierańców i inne atrakcje, które czekają na nas
w Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Bułgarii, Rumunii
i Litwie - których językiem przewodnim będzie język angielski.

Głównymi odbiorcami projektu są uczniowie wspomagani oraz koordynowani przez nauczycieli. Większość działań wymaga jednak współpracy angażującej całą społeczność lokalną, w związku z czym do realizacji projektu zaproszeni zostaną również rodzice naszych uczniów oraz nasze lokalne władze.
Warto wiedzieć:

CZYM JEST COMENIUS?

Program Comenius to jeden
z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej

„Uczenie się przez całe życie”.


Program ma na celu:

promowanie międzynarodowej współpracy  pomiędzy szkołami, wzmacnianie jakości kształcenia uczniów oraz nauczycieli, rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej  wiedzy o różnorodności języków europejskich, pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i  kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego
i przyszłego zatrudnienia

Realizacja projektów w ramach akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół to okazja do:

wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych, zdobycia nowych umiejętności, wzmocnienia współpracy
z rodzicami i społecznością lokalną, uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej.

Dzięki zaangażowaniu w projekt, jego uczestnicy nabierają pewności siebie, doskonalą znajomość języków obcych, zdobywają ciekawe doświadczenia.

Poprzez kontakty
z innymi krajami Europy  uczą się tolerancji i zrozumienia dla innych kultur, zwyczajów, pomysłów na życie. Szczegółowe informacje na temat programu Comenius dostępne są na stronie:  www.comenius.org.pl.
Kreator stron internetowych - przetestuj