S.O.S OUR PLANET IS WARNING US TO SAVE  POLAR BEARS...Projekt w ramach programu
Comenius

MY W TURCJI

NASZE ZADANIA  PRZED WYJAZDEM DO TURCJI:

OUR TASKS TO DO BEFORE GOING TO TURKEY:

KONKURS PLASTYCZNY NA NAJŁADNIEJSZY KOLAŻ - ETAP I - POLSKA
THE COMPETITION FOR THE BEST COLLAGE - PART I - KARLINO
NASZE EKO-PRZEDSTAWIENIE I ROZDANIE NAGRÓD
OUR ECO-PERFORMANCE AND THE WINNERS 'AWORDING

NASZE ZADANIA W TURCJI / OUR TASKS IN TURKEY


W DNIACH 02-10 LISTOPADA 2013 r - ODBYŁ SIĘ W TURCJI V ETAP
NASZEGO PROJEKTU, W TRAKCIE KTÓREGO UCZESTNICY Z SZEŚCIU KRAJÓW BAWIĄC SIĘ - UCZESTNICZYLI W NASTĘPUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH:
DURING THE WEEK 02 -10 OF NOVEMBER - THERE WAS THE FIFTH PART OF OUR PROJECT, WHICH TOOK PART IN TURKEY. STUDENTS FROM THE SIX COUNTRIES TOOK PART IN MANY VERY INTERESTING ACTIONS LIKE:

KONKURS PLASTYCZNY NA NAJŁADNIEJSZY KOLAŻ - ETAP II - TURCJA
THE COMPETITION FOR THE BEST  COLLAGE - PART II - ANKARA
NASZE ZADANIA PROJEKTOWE: PUZZLE I GRA PLANSZOWA ' MONOPOL' MAKING THE PUZZLES AND THE GAME ' MONOPOLY"

Kreator stron internetowych - przetestuj